Home

sollie2
Afscheid Ds. Luuk Sollie

In de morgendienst van 23 juni neemt Ds. Luuk Sollie afscheid van onze gemeente vanwege zijn emeritaat. Dan zal ook het avondmaal worden gevierd.
Na de dienst is er gelegenheid om Luuk en Nienke de hand te drukken.