Home

Gemeenteavond hereniging GKv en NGK

Vanaf 1 mei 2023 vormen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) weer één kerkverband.
Op 30-3 werd hier een informatieavond over gehouden.

Morgendienst 2-4

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger:
 ds. A.J. Haak, Emmeloord
Tekst:
Marcus 14:8

Middagdienst 2-4

Aanvang: 16.30 uur
Voorganger:
 ds. D.W.L. Krol, em.
Tekst:
HC 24

Morgendienst 26-3

Voorganger:
ds. Koos Tamminga
Tekst:
Lucas 22:1-16
Thema:
De duivel is machtig, maar God is sterker

Middagdienst 26-3

Voorganger:
ds. J.E. Kramer, Nieuwleusen
Tekst:
Amos 5,1-17
Thema:
Zoek de HEER en leef