Predikanten

Onze gemeente heeft (nadat Ds. Luuk Sollie afscheid heeft genomen)
momenteel één predikant:

Ds. R.M. (Roel) Meijer
Zetsel 19
7942 NK Meppel
T 0622 672556
E-mail