Corona

De Kruiskerk en Corona

Update 23 september 2021

Handenwassen – geen handen schudden – thuis blijven bij klachten

De anderhalve meter samenleving is op zijn retour. Ook in de Kruiskerk.

Dat betekent niet dat nu alle remmen meteen losgaan. We houden ook rekening met kwetsbaren, ongevaccineerden en gemeenteleden die in verband met corona opzien tegen fysieke kerkgang.

Het moderamen heeft gebruik gemaakt van de adviezen van het CIO en het SKW bij de besluitvorming. Uiteraard is ook naar de plaatselijke situatie gekeken. Er zal geen gebruik worden gemaakt van een coronatoegangsbewijs (CTB) “

Vooralsnog zijn nu de volgende maatregelen afgesproken:

– Op de begane grond (zowel het middenvak als de zijvakken) kan iedereen zitten met de beperking dat er twee stoelen vrij gehouden moeten worden tussen volwassenen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.

– Op de galerij kan eenieder zitten zonder afstand te houden.

–  Vooraf aanmelden via Scipio blijft vooralsnog gehandhaafd.

– Wanneer niet vooraf is ingeschreven dien je na de dienst je naam op een lijst te zetten.

– Het maximumaantal bezoekers is 300 (exclusief kinderen tot en met 12 jaar en personeel).

– Al het kinderwerk gaat weer starten. Verdere informatie zal deze week door de commissie eredienst worden gedeeld.

– Alle verdere activiteiten in de Kruiskerk kunnen blijven plaatsvinden. Dit geldt voor doordeweekse bijeenkomsten, maar ook voor bijvoorbeeld kringbijeenkomsten op zondag

Degenen die op de galerij zitten, verlaten de kerkzaal via de trap en de deur (vanaf de galerij gezien) links, de kant waar de muziekgroep staat. Degenen die beneden zitten verlaten de kerkzaal via de deur (vanuit de kerkzaal gezien) rechts (de kant waar de koster zit).

Koffiedrinken doen we als het weer het toelaat buiten. Zowel buiten als binnen geldt: geef elkaar de ruimte.

Niet iedereen gaat vanaf nu direct terug naar het oude normaal. Blijf elkaar daarom ruimte geven. Als u  het zelfs met deze maatregelen nog niet aandurft om naar de ochtenddienst te komen, overweeg dan om de middagdienst te bezoeken. Alle rust en zitplaatsen genoeg voor het meemaken van de eredienst.

Als u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande kunt u hierover de leden van het moderamen benaderen.

Pastorale bezoeken

Er zijn geen beperkingen voor pastorale bezoeken.
De kerkenraad roept u op om (met name in de kringen) naar elkaar om te kijken.

Gemeenteblad

Het gemeenteblad zal in deze tijd niet in gedrukte vorm verschijnen, maar is wel beschikbaar via Scipio.

Aanpassingen ivm corona-virus

In de Scipio-App kunt u uitgebreide informatie vinden over de besluiten van het moderamen.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.