KOP (Kruiskerk Onderwijs Programma)

Als vervolg op het jaarthema van vorig seizoen is dit jaar gekozen voor het jaarthema ‘Wat bezielt ons toch?!’.
Dit jaarthema wordt op verschillende manieren uitgewerkt: in themapreken, toerustingsavonden en in diverse cursussen.
Zo hebben we geprobeerd ook dit jaar weer een gevarieerd aanbod voor iedereen te hebben.